View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.

กิน อยู่ รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -กรุงเทพ- 3 ธันวาคม 12:00 ถึง 14:00 ที่ลานพาร์ค สยามพารากอน

กิน อยู่ รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -กรุงเทพ- 3 ธันวาคม 12:00 ถึง 14:00 ที่ลานพาร์ค สยามพารากอน

กิน อยู่ รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -กรุงเทพ- พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 12:00 ถึง 14:00 ที่ลานพาร์ค พารากอน,สยามพารากอน

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ร่วมมือกับองค์กรออซฮาเวสท์ ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านการช่วยเหลือกอบกู้อาหาร เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องขยะอาหาร และ ความมั่นคงและความยั่งยืนของอาหารโลก

เพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่  12.3 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะลดขยะอาหารทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งและลดการสูญเสียอาหารในระหว่างขบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานภายในปี 2573 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและองค์กรออซฮาเวสท์รวมมือกับเชฟที่มีชื่อเสียงและจัดเลี้ยงอาหารสำหรับ 2,030 ท่าน ด้วยอาหารกลางวันที่แสนอร่อย ปรุงจากวัตถุดิบถูกกอบกู้มาเป็นส่วนผสม ไม่เช่นนั้นจะถูกทิ้งฝังกลบ

เชฟไทยผู้โด่งดังที่ว่า ได้แก่ เชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ และ เชฟดีแลน โจนส์ จากร้านโบลาน ร่วมกับทีมเชฟจากร้านอาหาร Nahm โดยเชฟคริส มิลเลอร์ คุณพีท พรประภา

ผู้ร่วมก่อตั้งงานเทศกาลวันเดอร์ฟรุ๊ต และ ดุสิตธานีอินเตอร์เนสชั่นแนลโดย  ศิรเดช โทณวณิก จะรวมตัวกันกับผู้แทนสหประชาชาติ และผู้กำหนดนโยบาย ในการต่อสู้กับขยะอาหาร งาน‘กิน อยู่ รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ จัดที่กรุงเทพ วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม ที่ลานพาร์ค พารากอน,สยามพารากอน เวลา 12:00 ถึง 14:00

การรณรงค์กิน อยู่ รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นความคิดริเริ่มในการช่วยเหลืออาหาร เพื่อที่จะลดอาหารที่สูญหาย และสูญเสีย เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และ เมส ดัสเซลดอร์ฟ โดยการสนับสนุนของโครงการขจัดปัญหาความอดอยากหิวโหยให้หมดไปของเลขาธิการสหประชาชาติ อาหารกลางวันในครั้งนี้จะ เป็นรูปแบบเดียวกันกับงานประจำปีขององค์กรออซฮาเวสท์กิน อยู่ รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เลี้ยงคนทั่วประเทศออสเตรเลียไปพร้อมๆกับการสร้างความตระหนักในเรื่องขยะอาหารทั่วโลก

เราได้รับความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ อย่างดีจาก โดยมี สยามพารากอน เป็นพันธมิตรสถานที่จัดงาน เชฟชาวไทยหลายท่าน รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย และภาคส่วนอื่นๆที่ตื่นตัวเรื่องความยั่งยืน เช่น กลุ่มบริษัทในเครือดุสิตธานี, โรงแรมไฮแอท, พลาซ่า แอทธินี อะ รอยัล เมอริเดียน โฮเต็ล, ชาร์โตเดอแบงกอก, เมโทรโพลิแทน บาย โคโม, จาโกต้า, ไรต้า ออร์แกนิกส์, คณะผู้จัดงานวันเดอร์ฟรุ๊ต เฟสติวัล มูฟเมนท์, ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนแห่งศศินทร์ ,เชฟจาก Nahm , ลา โมนิต้า,โอซิโต้, ออพโพซิต เมส ฮอลล์และ ออยสเตอร์บาร์ ตลอดจนบริษัทอาหาร เช่น กิมจั๊วกรุ๊ป, ไทย ชิงยี่ , แมเรียน คิทเช่นและอื่น ๆ อีกมากมาย

การอภิปรายเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของอาหาร และ ขยะอาหาร จะสร้างแรงบันดาลใจความคิดการอภิปรายและการลงมือทำ อาหารอร่อยๆที่ปรุงมาจากอาหารที่ถูกเก็บก่อนทิ้งและได้รับการบริจาคจะปรุงและเสริฟจากเชฟชั้นนำ

LINK TO: OzHarvest Teams Up with the United Nations Environment Programme to Address Food and Nutrition Security and Sustainable Food Systems

Follow @ozharvest @UNEPAsiaPacific #thinkeatsave #thinkeatsavebkk on social media for more updates!

thinkeat2 thinkeat4 thinkeat6 thinkeat5 thinkeat3 thinkeat1

We would like to acknowledge Think.Eat.Save 2015 Bangkok event partners and supporters
thinkeatpartner

Share this article Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+
Categorized: News&Updates

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply