View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.

News&Updates

UN Thailand SDGs Survey

UN Thailand SDGs Survey

  เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มีความสำคัญกับชีวิตของคุณหรือไม่? คุณต้องการให้สหประชาชาติทำอะไรเพื่อการพัฒนาประเทศไทย? มาช่วยทำแบบสำรวจสั้นๆของเราและออกความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของประเทศกัน! คำตอบของคุณมีความสำคัญกับเรามาก! UN Thailand SDGs Survey – ภาษาไทย: http://bit.ly/UNSDG16TH

Read More

การลงนามในกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ

การลงนามในกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ

  วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) ทีมงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Country Team in Thailand) และ รัฐบาลไทยได้ลงนามในกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2017 – 2021 (United Nations Partnership Framework for 2017-2021) ซึ่งเป็นเอกสารยุทธศาสตร์สำหรับความร่วมมือด้านการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อนึ่ง เอกสารดังกล่าวได้รับการลงนามจากนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวเดียร์ดรา บอยด์ ผู้ประสานงานสหประชาติประจำประเทศไทย และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ

Read More

การยื่นสารแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

การยื่นสารแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

  วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) นางสาวเดียร์ดรา บอยด์ ได้ยื่นสารแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานสหประชาติประจำประเทศไทย และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ แก่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสนี้ บอยด์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างองค์การสหประชาชาติและรัฐบาลไทย

Read More

สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับนักศึกษาในโครงการค่ายพลเมืองสากล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาร่วม 80 คน จาก 14 ประเทศทั่วโลกได้เข้าร่วมค่ายครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองที่ดีของโลก รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ และเป็นผู้นำในอนาคต

Read More

ตัวแทนผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมลงนามถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ตัวแทนผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมลงนามถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Ms. Ruvendrini Menikdiwela ตัวแทนผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และ ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติประจำประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานสหประชาชาติอื่นๆ ได้เดินทางไป ณ พระบรมมหาราชวัง เพื่อเข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Read More

“บทสนทนาที่รวมทุกผู้คน” กุญแจสำคัญในการรักษาความป่วยไข้ของไทย

“บทสนทนาที่รวมทุกผู้คน” กุญแจสำคัญในการรักษาความป่วยไข้ของไทย

“บทสนทนาที่รวมทุกผู้คน” กุญแจสำคัญในการรักษาความป่วยไข้ของไทย โดยลุค สตีเว่นส์ (Luc Stevens)  ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยและหัวหน้าทีมสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ประเทศไทยเป็นรัฐสมาชิกที่สำคัญของสหประชาชาติ ความเป็นผู้นำของไทยในคณะทำงานของสหประชาชาติหลายคณะตลอดจนการมีส่วนร่วมในกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเกือบทุกกลไกมีส่วนอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ แต่ความขัดแย้งที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยซึ่งนับวันเลวร้ายลงเรื่อยๆ จากคำอธิบายเชิงการเมืองที่มุ่งแต่เอาชนะอีกฝ่าย ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจ และความไม่ต้องการรับฟังอีกฝ่ายจากแท้จริง ได้ส่งผลเสียต่อผู้คนจำนวนมาก สหประชาชาติสนับสนุนคนไทยในการพัฒนาที่จะไม่ทิ้งผู้ใดไว้เบื้องหลัง ซึ่งระบุไว้ แล้วในการที่รัฐทำหน้าที่เป็นผู้นำเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่ทิ้งผู้ใดจากทุกกลุ่มในความขัดแย้งไว้เบื้องหลัง จึงหมายความว่าต้องมีความพยายามที่จะก่อให้เกิดการสนทนาร่วมกันในขณะที่การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญกำลังใกล้เข้ามา สหประชาชาติได้สื่อสารความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของเราที่จะสนับสนุนไดอะล็อคหรือการเสวนานี้มาอย่างต่อเนื่อง บทสนทนาดังกล่าวจะนำไปสู่การประนีประนอม ส่งเสริมความสามัคคีในประเทศ และผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวไปสู่ความเห็นพ้องเรื่องอนาคตที่จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังร่วมกัน แต่ปรากฎว่าในขณะนี้ จะว่าไปแล้ว ความมุ่งมั่นที่จะก่อให้กระบวนการดังกล่าวจริงมีเพียงน้อยนิด หรือถ้าจะพูดแบบแย่ที่สุดก็คือ มีการอ้างว่าได้รวมผู้คนและมีการรังสรรค์บทสนทนา ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใด ไม่มีใครแสดงเจตนารมณ์ที่จะก้าวไปสู่พื้นที่กลางที่ยากจะยืนหยัด และเข้าร่วมในกระบวนการพูดคุยที่แท้จริง เราไม่ควรสับสนคำว่าไดอะล็อคหรือการสนทนา กับการเจรจาต่อรอง การโต้เถียงหรืออภิปราย หรือแม้แต่การกีดกันอีกฝ่ายทางการเมือง ซึ่งกลยุทธ์ที่นำไปสู่การมีผู้ชนะ-ผู้แพ้ (zero sum) เหล่านี้มีแต่จะทำให้เกิดความบาดหมางและการเผชิญหน้ายิ่งกว่าเดิม ไดอะล็อคหรือการสนทนาไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะกระบวนการนี้จำเป็นต้องมีผู้คนที่เชื่อถือได้ซึ่งต้องเป็นคนที่จะก้าวไปยืนตรงพื้นที่ตรงกลางแสนอึดอัด เป็นคนที่ผลักดันทางเลือกที่ไม่ใช่การกีดกันใครคนใดออกนอกวง ให้เป็นทางเลือกที่ไม่เพียงแต่จะเป็นไปได้เท่านั้น แต่ยังเป็นทางเลือกที่จำเป็นอีกด้วย โจนัส การ์ห สตอร์ (Jonas Gahr Støre) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของนอร์เวย์ พูดไว้ใน TEDx talk ว่า “ไดอะล็อคไม่ใช่เรื่องง่าย…

Read More

ประเด็นหลัก เนื่องในวันสตรีสากล 2559

ประเด็นหลัก เนื่องในวันสตรีสากล 2559

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล เราจะพยายามให้มากขึ้นเพื่อโลกที่ทุกเพศเท่าเทียมภายในปี 2030 (Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality) วันสตรีสากลตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ในปีนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญในประวัติศาสตร์ เพราะความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังของผู้หญิงได้ถูกยอมรับให้เป็นพื้นฐานของการบรรลุเป้าหมายของวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  การส่งเสริมความเสมอภาคและเสริมพลังของผู้หญิงเป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป้าหมายบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนนี้ (เป้าหมายที่ 5) มีวัตถุประสงค์เพื่อยุติการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ส่งเสริมให้ผู้หญิงและเด็กหญิงมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในทุกๆมิติของชีวิต  อนึ่ง ประเด็นสำคัญสำคัญเกี่ยวกับการเสริมพลังของผู้หญิงเป็นเป้าประสงค์ในอีกหลายเป้าหมายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเดือนกันยายน 2558 นานาประเทศได้รับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในโอกาสนี้ประเทศไม่น้อยกว่า 91 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้ให้คำมั่นที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ ที่จะดำเนินการให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและคำมั่นในการเพิ่มความพยายามเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศนี้ นับเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนโดยรัฐบาลต่างๆเพื่อวาระการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างแท้จริง ซึ่งที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนในโอกาศใด และนี่คือเวลาที่จะดำเนินการให้คำมั่นต่างๆเหล่านี้ ได้นำมาปฏิบัติให้เกิดผล เพื่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วโลก เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล การยืนยันเพื่อดำเนินการตามคำมั่นอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ภายใต้แนวคิดโลก 50-50 ที่ทุกเพศเท่าเทียม: พยายามมากขึ้นเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ (Planet 50-50: Step It Up for Gender…

Read More

งานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙  “สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

งานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ “สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 กำหนดการ งานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ “สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี   เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. การลงทะเบียน และรับเอกสาร เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเสวนา  “สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นางไรรัตน์  รังสิตพล ผู้ประสานงานโครงการประจำประเทศไทย องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ สตรีกับการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์จุรี  วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สตรีกับวัฒนธรรม โดย คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์ นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย สตรีกับเศรษฐกิจ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี  ทองอุไทย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ…

Read More

การสิ้นสุดการเยือนประเทศไทยของผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติสำหรับกิจการทางการเมือง Miroslav Jenča

กรุงเทพฯ, 24 กุมภาพันธ์ 2559—ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติสำหรับกิจการทางการเมือง นาย Miroslav Jenča ได้สิ้นสุดการเยือนประเทศไทยในวันนี้ โดยนาย Jenča ได้เข้าพบนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย รวมถึงตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย กระบวนการกลับไปสู่การปกครองประเทศโดยรัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และแผนงานที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งภายในกลางปี 2560 นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหประชาชาติ และวิธีที่สหประชาชาติสามารถสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยต่าง ๆ ในประเทศไทย ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ Jenča ได้เน้นย้ำต่อทุกฝ่ายถึงข้อเรียกร้องของสหประชาชาติเกี่ยวกับกระบวนการจัดเตรียมและการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้เป็นกระบวนการที่โปร่งใสและครอบคลุมทุกภาคส่วน เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้มีการจัดการเลือกตั้งที่เสรี เที่ยงธรรม เป็นประชาธิปไตย และเชื่อถือได้  ที่สามารถสะท้อนถึงความประสงค์ของคนไทย ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ Jenča ยังแสดงความขอบคุณต่อความมุ่งมั่นของประเทศไทยในภารกิจภายใต้กรอบของสหประชาชาติ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Jenča ยังได้หารือเรื่องความสำคัญเกี่ยวกับการทำหน้าที่ประธานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ G77 ของประเทศไทย ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประชาคมอาเซียนกับสหประชาชาติ (ASEAN-UN Partnership) และการดำเนินงานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในประเทศ โดยทั้งสองได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะออกเฉียงใต้ การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ คลื่นผู้ลี้ภัย รวมถึงการป้องกันความรุนแรงจากลัทธิสุดโต่ง ซึ่งจะเป็นประเด็นหลักของการประชุมระดับภูมิภาคระหว่างประชาคมอาเซียนกับสหประชาชาติ ครั้งที่ 3…

Read More

กิน อยู่ รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -กรุงเทพ- 3 ธันวาคม 12:00 ถึง 14:00 ที่ลานพาร์ค สยามพารากอน

กิน อยู่ รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -กรุงเทพ- 3 ธันวาคม 12:00 ถึง 14:00 ที่ลานพาร์ค สยามพารากอน

คลิกเพื่อลงทะเบียนร่วมงาน กิน อยู่ รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -กรุงเทพ- พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 12:00 ถึง 14:00 ที่ลานพาร์ค พารากอน,สยามพารากอน โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ร่วมมือกับองค์กรออซฮาเวสท์ ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านการช่วยเหลือกอบกู้อาหาร เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องขยะอาหาร และ ความมั่นคงและความยั่งยืนของอาหารโลก เพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่  12.3 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะลดขยะอาหารทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งและลดการสูญเสียอาหารในระหว่างขบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานภายในปี 2573 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและองค์กรออซฮาเวสท์รวมมือกับเชฟที่มีชื่อเสียงและจัดเลี้ยงอาหารสำหรับ 2,030 ท่าน ด้วยอาหารกลางวันที่แสนอร่อย ปรุงจากวัตถุดิบถูกกอบกู้มาเป็นส่วนผสม ไม่เช่นนั้นจะถูกทิ้งฝังกลบ เชฟไทยผู้โด่งดังที่ว่า ได้แก่ เชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ และ เชฟดีแลน โจนส์ จากร้านโบลาน ร่วมกับทีมเชฟจากร้านอาหาร Nahm โดยเชฟคริส มิลเลอร์ คุณพีท พรประภา ผู้ร่วมก่อตั้งงานเทศกาลวันเดอร์ฟรุ๊ต และ ดุสิตธานีอินเตอร์เนสชั่นแนลโดย  ศิรเดช โทณวณิก จะรวมตัวกันกับผู้แทนสหประชาชาติ และผู้กำหนดนโยบาย ในการต่อสู้กับขยะอาหาร งาน‘กิน อยู่ รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ จัดที่กรุงเทพ วันพฤหัสบดีที่ 3…

Read More

12