View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.

SOCIAL MEDIA

News&Updates

สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับนักศึกษาในโครงการค่ายพลเมืองสากล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาร่วม 80 คน...
ตัวแทนผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมลงนามถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ตัวแทนผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมลงนามถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Ms. Ruvendrini Menikdiwela ตัวแทนผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และ ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติประจำประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานสหประชาชาติอื่นๆ ได้เดินทางไป ณ พระบรมมหาราชวัง เพื่อเข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตัวแทนผู้ประสานงานสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตัวแทนผู้ประสานงานสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ในนามของทีมงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย Ms. Ruvendrini Menikdiwela ตัวแทนผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และ ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้เดินทางไปที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงหายประชวรโดยเร็ว
“บทสนทนาที่รวมทุกผู้คน” กุญแจสำคัญในการรักษาความป่วยไข้ของไทย

“บทสนทนาที่รวมทุกผู้คน” กุญแจสำคัญในการรักษาความป่วยไข้ของไทย

“บทสนทนาที่รวมทุกผู้คน” กุญแจสำคัญในการรักษาความป่วยไข้ของไทย โดยลุค สตีเว่นส์ (Luc Stevens)  ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยและหัวหน้าทีมสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ประเทศไทยเป็นรัฐสมาชิกที่สำคัญของสหประชาชาติ ความเป็นผู้นำของไทยในคณะทำงานของสหประชาชาติหลายคณะตลอดจนการมีส่วนร่วมในกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเกือบทุกกลไกมีส่วนอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ แต่ความขัดแย้งที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยซึ่งนับวันเลวร้ายลงเรื่อยๆ จากคำอธิบายเชิงการเมืองที่มุ่งแต่เอาชนะอีกฝ่าย...

OUR PRIORITIES

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทีมความร่วมมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตระหนักว่าองค์การสหประชาชาติมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบทั้งโดยส่วนตัวองค์การและการประสานงานร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ…