View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.

SOCIAL MEDIA

News&Updates

UN Thailand SDGs Survey

UN Thailand SDGs Survey

  เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มีความสำคัญกับชีวิตของคุณหรือไม่? คุณต้องการให้สหประชาชาติทำอะไรเพื่อการพัฒนาประเทศไทย? มาช่วยทำแบบสำรวจสั้นๆของเราและออกความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของประเทศกัน! คำตอบของคุณมีความสำคัญกับเรามาก! UN Thailand SDGs Survey – ภาษาไทย: http://bit.ly/UNSDG16TH
การลงนามในกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ

การลงนามในกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ

  วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) ทีมงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Country Team in Thailand) และ รัฐบาลไทยได้ลงนามในกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ฉบับปี...
การยื่นสารแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

การยื่นสารแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

  วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) นางสาวเดียร์ดรา บอยด์ ได้ยื่นสารแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานสหประชาติประจำประเทศไทย และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ แก่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสนี้ บอยด์...
สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับนักศึกษาในโครงการค่ายพลเมืองสากล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาร่วม 80 คน...

OUR PRIORITIES

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทีมความร่วมมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตระหนักว่าองค์การสหประชาชาติมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบทั้งโดยส่วนตัวองค์การและการประสานงานร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ…