View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.

SOCIAL MEDIA

News&Updates

การลงนามในกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ

การลงนามในกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ

  วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) ทีมงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Country Team in Thailand) และ รัฐบาลไทยได้ลงนามในกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ฉบับปี...
การยื่นสารแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

การยื่นสารแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

  วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) นางสาวเดียร์ดรา บอยด์ ได้ยื่นสารแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานสหประชาติประจำประเทศไทย และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ แก่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสนี้ บอยด์...
สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับนักศึกษาในโครงการค่ายพลเมืองสากล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาร่วม 80 คน...
ตัวแทนผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมลงนามถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ตัวแทนผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมลงนามถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Ms. Ruvendrini Menikdiwela ตัวแทนผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และ ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติประจำประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานสหประชาชาติอื่นๆ ได้เดินทางไป ณ พระบรมมหาราชวัง เพื่อเข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

OUR PRIORITIES

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทีมความร่วมมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตระหนักว่าองค์การสหประชาชาติมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบทั้งโดยส่วนตัวองค์การและการประสานงานร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ…